Leden2018-10-19T15:33:20+00:00

De NVVTK is een vereniging van, voor en door leden. Dit houdt in dat aan de leden zal worden gevraagd om regelmatig een bijdrage te leveren om het doel van de NVVTK te bereiken. Hierbij kan men denken aan het aandragen van informatie voor seminars en themadagen en het (op anonieme basis) delen van informatie.

Door onder meer de kennisuitwisseling tussen trustkantoren onderling (door bijeenkomsten, seminars, nieuwsbrieven et cetera) krijgt een lid toegang tot meer, en meer transparante, informatie, en kan de uitwisseling zorgdragen voor meer uniformiteit binnen de trustsector. Leden kunnen op al dan niet anonieme basis informatie (waaronder feedback van DNB) delen. Zo kunnen de leden ‘good practices’ en ‘bad practices’ met elkaar delen binnen de NVVTK, en kan de sector hierop inspelen en zich – indien nodig – verbeteren.

De kosten voor lidmaatschap van de NVVTK bedragen € 300,- per jaar.

Indien uw organisatie lid wil worden van de NVVTK, vul dan onderstaand online formulier in.