Home2017-09-05T11:12:51+00:00

De Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) behartigt de belangen van haar leden. In beginsel kunnen alle trustkantoren die in het bezit zijn van een trustvergunning op basis van de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT) lid worden van de NVVTK.

De nadruk van de NVVTK ligt op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en het toekomstbestendig houden van de Nederlandse trustsector. De NVVTK bereikt dit doel onder meer door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen trustkantoren, het organiseren van themamiddagen, bijeenkomsten en seminars, en door communicatie met relevante derden waaronder de toezichthouder en banken.